Verwerkt deze website persoonsgegevens?

Nee, deze website verwerkt geen persoonsgegevens.

Gebruikt deze website Cookies?

Ja, we gebruiken cookies op twee manieren. Ten eerste gebruiken we cookies om te zorgen dat de informatie in het stappenplan in ‘aan de slag’ tijdelijk wordt onthouden. Daardoor kun je heen en weer klikken tussen de stappen zonder dat je opnieuw de informatie hoeft in te vullen. Daarnaast gebruiken we cookies om webstatistieken te maken. Door deze gegevens te analyseren kunnen we de website beter afstemmen op uw wensen. Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina over cookies.