Deze website helpt u op weg bij duurzame bouw- en ontwikkelingsprojecten, met behulp van een stappenplan. Op deze pagina leest u meer over het gebruik en de achtergrond van de website. 

Voor wie is deze website bedoeld?

Deze website is voor professionals die aan de slag gaan met duurzame bouw- en ontwikkelingsprojecten, zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties. Zij kunnen samen met de gemeente het stappenplan op de website invullen. De website helpt ook gemeenten om de openbare ruimte duurzaam in te richten.

Deze website is niet bedoeld voor kleinere projecten, zoals de verbouwing van een pand. Bent u inwoner en gaat u aan de slag met een kleinschalige verbouwing? Dan kunt u terecht op de website Duurzaam ontwikkelen voor inwoners.

Wat vindt u op deze website?

Op deze website vindt u de volgende informatie:

  • Aan de slag: Dit stappenplan helpt u om te bepalen welke maatregelen u gaat nemen om te komen tot een duurzaam (ver)bouwproject.
  • Thema’s: Wanneer is een project duurzaam? Verschillende thema’s samen bepalen hoe duurzaam een project is. Hier vindt u een uitleg over de duurzaamheidsthema’s die Gooise Meren belangrijk vindt: hitte, stedelijk water, energie, materialen en biodiversiteit.
  • Subsidie en beleid: Hier leest u meer over subsidies die u kunt aanvragen en beleid dat belangrijk kan zijn als u aan de slag gaat met een bouwproject.

Wat is het doel van het stappenplan?

Het doel van het stappenplan is om te bepalen welke maatregelen u neemt om met uw project tot een duurzaam resultaat te komen. Ook helpt het stappenplan u om over uw project in gesprek te gaan met de gemeente Gooise Meren.

Hoe gebruikt u het stappenplan?

U gebruikt het stappenplan om te bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen u gaat nemen in uw project. Er zijn vijf stappen:

  1. Waarmee gaat u aan de slag? Eerst bepaalt u met welk type project u aan de slag gaat. U kunt kiezen uit vier typen projecten: nieuwbouw, renovatie, gebiedsontwikkeling of herinrichting openbare ruimte.
  2. Waar gaat u aan de slag? U geeft u op de kaart aan waar u gaat ontwikkelen of renoveren.
  3. Bekijk uw hotspots Hier ziet u welke duurzaamheidsthema’s in uw gebied om extra aandacht vragen. Dat kunt u zien op de hotspotkaarten. Als u meer wilt weten over de thema’s, kunt u ook de detailkaarten bekijken.
  4. Bepaal uw ambities en acties Op basis van de hotspots in uw gebied geeft het stappenplan aan welke ambities u minimaal moet uitvoeren. Er zijn ambities voor vijf thema’s: hitte, stedelijk water, biodiversiteit, materialen en energie. Voor elk thema zijn er drie ambitieniveaus: basis, midden en hoog. Is de minimale ambitie bij een thema bijvoorbeeld ‘midden’? Dan kunt u die als u dat wilt verhogen naar ambitie ‘hoog’. Heeft u uw ambities bepaald? Dan kunt u zien welke acties u moet nemen bij elk thema.
  5. Overzicht In de laatste stap krijgt u een overzicht van de ambities en acties per thema. U kunt dit overzicht downloaden in pdf of openen in een html-pagina.

Hoe worden de minimale ambities bepaald?

Zijn er in uw gebied één of meer thema’s een hotspot? Dan moet u voor die thema’s een hogere ambitie uitvoeren. Zijn er in uw gebied helemaal geen hotspots? Dan moet u een hogere ambitie uitvoeren voor de thema’s Energie en/of Materialen.

Met wie kunt u contact opnemen voor vragen?

Voor vragen over deze website kunt u contact opnemen via het e-mailadres: duurzaam@gooisemeren.nl.